Wielercomite Jistrum-Skûlenboarch


JISTRUMER COULISSENTOCHT met afstanden van 30 en 45 km.

Zaterdag 9 februari 2019: de veertiende Coulissentocht in de prachtige natuur rond Jistrum.
U kunt starten vanaf 9.00 tot 10.00 uur.

Inschrijven: vanaf 8.30 uur

Inschrijfgeld:   € 5,-- leden (NFTU/KNWU)
                        € 6.-- voor niet leden
                        € 2,50 voor jeugd t/m 14 jaar

Start is bij de kantine van
Sportcomplex VV Jistrum
Fjildwei 8
9258 CL JISTRUMVoor meer informatie
Wielercomité Jistrum-Skûlenboarch
info@wielercomite-jistrum.nl