Wielercomite Jistrum-Skûlenboarch

De voorbereidingen zijn begonnen

Slecht weer, modder, sneeuw of ijs..... Gelukkig dat VV Jistrum ieder jaar de kleedruimtes en douches beschikbaar stelt!
Voor de echte liefhebber maakt het niet, want de Jistrumer Coulissentocht is na 12 jaar inmiddels een begrip in ATB-land. Deze ATB-tocht trekt inmiddels deelnemers uit heel Nederland. De Jistrumer Coulissentocht, soms beter bekend als de Hel van het Noorden, is een afwisselende ATB tocht voor jong en oud.
Het Wielercomité hoopt jullie allemaal welkom te kunnen heten op 11 februari a.s.